Geocaching

Geocaching na ČVUT facebook icon

Geocaching je skvělé spojení sportu, pobytu v přírodě, hry a praktického použití technologií. Pokud o geocachingu slyšíte poprvé, doporučuji přečíst tento článek. Geocaching je už tak populární, že se tato aktivita provozuje pod záštitou UTVS ČVUT jako kreditový tělocvik (od letního semestru 2011).

Úvodní hodina

Na první hodině probereme organizační záležitosti (hlavně poučení o bezpečnosti) a základy geocachingu. Poté semestr klasicky zahájíme navštívením naší keše Geocaching na ČVUT, seznamovacím kolečkem a odlovem několika dalších keší v okolí. Přijďte tedy v lehce sportovním oblečení, ať Vás nepřekvapí odlov nějaké kešky již po úvodu.

Sejdeme se 21.2.2024 v 14:10 před budovou NTK (Technická 6, Praha 6 Dejvice). Pokud nebudete moci přijít, prosím omluvte se předem. Sledujte kalendář, nebo facebookovou skupinu, tam budou vždy aktuální informace.

Další hodiny

 • Scházíme se jednou za 14 dní (dle paralelky) na 3 hodiny a vyrážíme někam po Praze a blízkém okolí společně lovit kešky.
 • Začátek hodiny je plánován tak, aby se dal stihnout, pokud vyjedete ve 14:00 z Dejvic. Čas cesty se nepočítá do zmiňovaných 3 hodin.
 • Důrazně doporučujeme (z časových důvodů): nezapisujte si za tento tělocvik už žádný předmět!
 • O lokalitách se někdy hlasuje, jindy se dohodneme na hodině. Výsledek je ohlášen na Facebooku a v kalendáři.
 • Budeme organizovat i dobrovolné výpravy pro nadšence (lezení, loďky, podzemí, noční kešky...).
 • Na konci semestru je soutěž, kde každý loví za sebe. Pravidla soutěže budou včas vysvětlena.
 • Veškeré podrobnosti se dozvíte na úvodní hodině. Pokud budete mít otázky, zodpovíme je také tam.

Pro koho to je?

 • Pro všechny studenty ČVUT.
 • Pro studenty jiných univerzit po dohodě.
 • Pro všechny ostatní přátele geocachingu – samozřejmě bez zápočtů. :)
 • Vítání jsou jak nováčci, geocacheři i drsnokačeři.
 • Vlastní GPS přístroj (mobil s GPS) není bezpodmínečně nutný, ale je preferovaný (máme i školní GPS).

Podmínky zápočtu

 • Zápočet se dává za dostatečnou účast.
 • Účast se zapisuje za vedení skupinky ke keši, poté můžete z hodiny odejít, pokud potřebujete. Ale bude nám to líto. :(
 • Můžete vynechat jednu tříhodinovku za semestr bez náhrady.
 • Maximálně 3x za semestr si můžete nahradit zameškanou hodinu samostatným lovem keší, návštěvou druhé paralelky nebo účastí na dobrovolné výpravě.
 • Samostatný lov keší = najít minimálně 4 keše a poslat vedoucímu zprávu s odkazy na 4 logy na geocaching.com + 4 fotky. Na fotkách musíte být vidět buď vy a keš, nebo logbook s vaším nickem a okolí keše. Termín pro zaslání náhrad je maximálně do závěrečné soutěže.

Jak se zapojit?

Pokud chcete informace z první ruky, hlasovat o lokacích, nahrávat fotky, atd. - přidejte se k naší Facebook skupině facebook icon.

Created by Destil